Δωρεάν πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό
Φυσικής Γυμνασίου

Δείτε περισσότερα

Ισχύει για καθηγητές Φυσικών Επιστημών

*Επιλέξτε την ιδιότητά σας:
*ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
*Όνομα Σχολείου:
*Όνομα:
*Επώνυμο:
*Κινητό τηλέφωνο:
Τηλέφωνο:
*Email:
*Διεύθυνση:
*Τ.Κ.:
*Φέτος διδάσκετε σε:
Όνομα σχολείου/φροντιστηρίου/Άλλο:
*Σημειώστε τον συνολικό ενδεικτικό αριθμό των μαθητών που διδάσκετε:

Παρακάτω συμπληρώστε ένα όνομα χρήστη κι έναν κωδικό χρήστη. Με τα στοιχεία αυτά θα εισέρχεστε από εδώ και πέρα στις online εφαρμογές Klett Book-App και Publior Virtual Lab. Η εγγραφή στις δύο εφαρμογές γίνεται αυτόματα. Στο Klett Book-App θα βρείτε ήδη τα βιβλία Φυσικής ενεργοποιημένα. Μετά την παραγγελία, θα λάβετε email με σχετικές οδηγίες.

*Όνομα χρήστη (email):
*Κωδικός χρήστη:
*Επανάληψη κωδικού:

Συμπληρώστε και τα παρακάτω πεδία για να λάβετε το βιβλίο

*Πόλη:
*Νομός:
*Τηλέφωνο:
*Α.Φ.Μ.:
*Δ.Ο.Υ.:

Επειδή η προσφορά απευθύνεται αποκλειστικά σε καθηγητές, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε κάποιο από τα παρακάτω αποδεικτικά στοιχεία με βάση την ιδιότητά σας.
Αν δεν έχετε πρόσβαση αυτή τη στιγμή στα απαιτούμενα έγγραφα (ή αν έχετε κάποια απορία σχετικά), μπορείτε να παραλείψετε για την ώρα αυτό το βήμα και να μας τα αποστείλετε εντός 5 ημερών στο physics@klett.gr προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις εφαρμογές Klett Book-App και Publior Virtual Lab.

Επιλέξτε τύπο αποδεικτικού που θέλετε να στείλετε:

Συμπληρώστε εδώ τα απαραίτητα στοιχεία:

Δήλωση συναίνεσης

Δηλώνω ότι συναινώ στη συλλογή και στην επεξεργασία των παραπάνω πληροφοριών από την εταιρεία Klett Hellas με σκοπό την παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας. Σας ενημερώνουμε ότι η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπόκειται στους παρακάτω όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Your message has been send
Error sending message
Leave this field empty