Παραγγελία σχολείου

από τον υπεύθυνο του σχολείου
ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΣ
Δείτε περισσότερα

*Επιλέξτε:
*Όνομα Σχολείου:
*ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
*Διεύθυνση:
*Τ.Κ.:
*Πόλη:
*Νομός:
*Τηλέφωνο:
*Αριθμός των καθηγητών σας που θα διδάξουν το μάθημα Φυσικής:
*Εκτιμώμενος αριθμός μαθητών:

Προσωπικά στοιχεία

*Ιδιότητα:
*Όνομα:
*Επώνυμο:
*Τηλέφωνο επικοινωνίας:
*Email επικοινωνίας:

Παρακάτω συμπληρώστε ένα όνομα χρήστη κι έναν κωδικό χρήστη για τον δοκιμαστικό λογαριασμό χρήστη του σχολείου σας. Με τα στοιχεία αυτά θα εισέρχεστε από εδώ και πέρα στις online εφαρμογές Klett Book-App και Publior Virtual Lab. Η εγγραφή στις δύο εφαρμογές γίνεται αυτόματα. Στο Klett Book-App θα βρείτε ήδη τα βιβλία Φυσικής ενεργοποιημένα. Μετά την παραγγελία, θα λάβετε email με σχετικές οδηγίες.

*Όνομα χρήστη (email):
*Κωδικός χρήστη:
*Επανάληψη κωδικού:

Συμπληρώστε και τα παρακάτω πεδία για να λάβετε το βιβλίο

*Α.Φ.Μ.:
*Δ.Ο.Υ.:

Επειδή η προσφορά απευθύνεται αποκλειστικά σε καθηγητές, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε κάποιο από τα παρακάτω αποδεικτικά στοιχεία με βάση την ιδιότητά σας.
Αν δεν έχετε πρόσβαση αυτή τη στιγμή στα απαιτούμενα έγγραφα (ή αν έχετε κάποια απορία σχετικά), μπορείτε να παραλείψετε για την ώρα αυτό το βήμα και να μας τα αποστείλετε εντός 5 ημερών στο physics@klett.gr προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις εφαρμογές Klett Book-App και Publior Virtual Lab

Επιλέξτε τύπο αποδεικτικού που θέλετε να στείλετε:

Συμπληρώστε εδώ τα απαραίτητα στοιχεία:

Δήλωση συναίνεσης

Δηλώνω ότι συναινώ στη συλλογή και στην επεξεργασία των παραπάνω πληροφοριών από την εταιρεία Klett Hellas με σκοπό την παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας. Σας ενημερώνουμε ότι η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπόκειται στους παρακάτω όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι κατά τη διάρκεια της προωθητικής περιόδου (σχολικό έτος 2019/2020), μέσα από το ψηφιακό πακέτο του καθηγητή και του μαθητή θα προβάλλονται διαφημιστικά μηνύματα που σχετίζονται με τις εκδόσεις Klett-National Geographic για το μάθημα της Φυσικής και απευθύνονται σε μαθητές και καθηγητές.
Your message has been send
Error sending message
Leave this field empty