Υλικό που υπερέχει!

600+ ασκήσεις στο έντυπο βιβλίο

Περισσότερες από 600 διαδραστικές ασκήσεις

900+ εντυπωσιακές φωτογραφίες, σχέδια και σκίτσα

Βιντεο-πειράματα με αναλυτικές οδηγίες

Ψηφιακές καρτέλες διδασκαλίας

600+ δραστηριότητες
στο έντυπο βιβλίο

Περισσότερες από 600 δραστηρότητες στο έντυπο βιβλίο για ανάθεση, εξάσκηση και (αυτό)αξιολόγηση.

Δείτε δείγματα (4)

Περισσότερες από 600 διαδραστικές ασκήσεις

600 διαδραστικές ερωτήσεις, δραστηριότητες και ασκήσεις στο ψηφιακό βιβλίο.

Δείτε δείγματα (5)

900+ εντυπωσιακές φωτογραφίες, σχέδια και σκίτσα

Η πλούσια εικονογράφηση εντείνει το ενδιαφέρον και επηρεάζει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο ο μαθητής επεξεργάζεται την επιστημονική γνώση και αντιλαμβάνεται έννοιες και φυσικά φαινόμενα.

Δείτε δείγματα (5)

Εκπαιδευτικά βίντεο

Η χρήση βίντεο εμπνέει και βοηθά στην εμπλοκή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Δείτε δείγματα (1)

Ψηφιακές καρτέλες διδασκαλίας

Καρτέλες διδασκαλίας για την παράδοση του μαθήματος. Πρόκειται για έτοιμα μαθήματα που καλύπτουν την κάθε ώρα διδασκαλίας με ενσωματωμένο όλο το πολυμεσικό υλικό (βίντεο, διαδραστικές ασκήσεις). Ειδικά σχεδιασμένες για προβολή σε απλό προβολικό, διαδραστικό πίνακα ή οθόνη.

Περισσότερα

LMS εφαρμογή
Klett Book-App

Το προηγμένο σύστημα διαχείρισης μάθησης Klett Book-App (LMS):

  • επιτρέπει τη διασύνδεση καθηγητή-μαθητή (προαιρετική)
  • δίνει τη δυνατότητα στον καθηγητή να αναθέτει ασκήσεις στους μαθητές του ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες τους, να προβάλλει στατιστικά επίδοσης με τη βοήθεια των οποίων ο καθηγητής μπορεί να αναπροσαρμόζει τη διδασκαλία του
  • δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να μελετά αυτόνομα, να αυτοαξιολογείται, να επιλύει ασκήσεις, να παρακολουθεί επεξηγηματικά ή ανακεφαλαιωτικά βίντεο, να έχει παντού και πάντα τα ψηφιακά του βιβλία, στο τάμπλετ ή στο κινητό του
Περισσότερα