Ψηφιακές καρτέλες διδασκαλίας

Όλο το μάθημα έτοιμο για παράδοση σε μορφή διαφανειών λεπτό προς λεπτό! - Μηδενικός χρόνος προετοιμασίας για ένα 100% επιτυχημένο μάθημα!

1040 καρτέλες διδασκαλίας για την παράδοση

  • 40 έτοιμα μαθήματα
  • Περίπου 25 καρτέλες ανά ώρα διδασκαλίας με ενσωματωμένο όλο το πολυμεσικό υλικό (εκπαιδευτικά βίντεο, βίντεο-πειράματα, προσομοιώσεις, animation)
  • Ειδικά σχεδιασμένες για προβολή σε απλό προβολικό, διαδραστικό πίνακα ή οθόνη
  • Συνοπτική παρουσίαση κάθε υποκεφαλαίου
  • Περίληψη θεωρίας
  • Επιλογή ασκήσεων για παραδειγματική επίλυση στην τάξη
  • Φωτογραφίες και εικόνες που δίνουν αφορμή για συζήτηση σχετικά με την ύλη
Δείτε δείγματα καρτελών
Βίντεο οδηγός χρήσης