Υλικό για εκτύπωση

Στο σημείο αυτό θα αναρτούμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα δωρεάν πρόσθετο υλικό προς εκτύπωση και διάθεση στους μαθητές το οποίο θα περιλαμβάνει:

  • επίκαιρα θέματα για τη Φυσική
  • φύλλα εργασίας
  • ασκήσεις
  • έτοιμα τεστ

ώστε οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Φυσική στο Γυμνάσιο να εμπλουτίζουν και να ενισχύουν το μάθημά τους!

Δείτε εδώ το διαφημιστικό φυλλάδιο